Files Connect

Szybki sposób na podłączenie komputerów Mac od serwerów plikowych Windows i rozwiązań NAS

Dlaczego powstało rozwiązanie?

Gdy użytkownicy komputerów Mac próbują uzyskać dostęp do serwerów plików i urządzeń NAS skonfigurowanych do pracy z systemem Windows, zwykle wiąże się to z wieloma problemami - niską wydajnością, błędami integralności danych, powolnym wyszukiwaniem i innymi uciążliwymi problemami. Acronis Files Connect stanowi rozwiązanie tych problemów. Acronis Files Connect to serwer AFP, który działa na serwerze Windows i umożliwia komputerom Mac łączenie się z udziałami sieciowymi i serwerami NAS przy pomocy protokołu Apple Filing Protocol (AFP), zamiast standardowego protokołu Server Message Block (SMB).

Koniec koszmaru, jakim jest korzystanie z protokołu SMB na Macu

Będąc serwerem AFP, rozwiązanie Acronis Files Connect:

 • Pozwala na wyeliminowanie błędów protokołu SMB, a także problemów z wydajnością i kompatybilnością, w tym zablokowanych plików i problemów z nazwami, uszkodzonych plików, niezgodnych uprawnień, niedziałających skrótów systemu Windows i wielu innych
 • Zapewnia znacznie szybsze montowanie udziałów sieciowych, przeszukiwanie katalogów i otwieranie plików.

Wyszukiwanie Spotlight we wszystkich udziałach sieciowych

Zazwyczaj, gdy użytkownicy komputerów Mac łączą się z udziałami sieciowymi lub serwerami NAS przy pomocy protokołu SMB, są ograniczeni do wyszukiwania wyłącznie na podstawie nazw plików, które wymaga przeszukiwania plik po pliku całej zawartości udziału. Dzięki rozwiązaniu Acronis Files Connect, komputery Mac mogą łączyć się z udziałami przy użyciu protokołów AFP lub SMB, co pozwala na wyszukiwanie nazw plików i zawartości przez Spotlight za pomocą naszego nowego klienta dla komputerów Mac lub aplikacji Finder.

Integracja komputerów Mac z infrastrukturą przedsiębiorstwa

Rozwiązanie Acronis Files Connect integruje się z kluczowymi elementami infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym z:

 • usługą Active Directory
 • rozproszonym systemem plików (DFS)
 • katalogami domowymi
 • klastrami
 • zasadami nazw plików

Szybki dostęp do plików z urządzeń mobilnych

Rozwiązanie Acronis Files Connect nie ogranicza się tylko do komputerów Mac – z jego pomocą użytkownicy systemów iOS i Android mają bezproblemowy dostęp do firmowych plików.

Mobilne aplikacje dostępowe zapewniają pełne możliwości w zakresie przeglądania plików, wyszukiwania treści, podglądu i edycji, a także selektywnej synchronizacji do pracy w trybie offline.

Co nowego w programie Acronis Files Connect 10.6?
Nowy klient dla systemu macOS
 • Wystarczą trzy kliknięcia, by znaleźć i otworzyć plik, którego szukasz w dowolnym udostępnionym folderze.
 • Pojedyncze okno do przeglądania wszystkich dostępnych udziałów i drukarek sieciowych.
 • Koniec z procesem konfiguracji indywidualnych serwerów plików i udziałów.
 • Nowe narzędzie na pasku menu lub w aplikacji na komputerze Mac, pozwalające na natychmiastowe przeszukiwanie nazw i zawartości plików w Spotlight.
 • Dział IT decyduje, czy komputery Mac łączą się do poszczególnych udziałów przy pomocy protokołu AFP czy SMB.
 • Przeszukiwanie jednego, wielu lub wszystkich dostępnych udziałów.

Usprawnienia wyszukiwania Spotlight
 • Aktualizacje indeksu wyszukiwania w czasie rzeczywistym zapewniająca najbardziej aktualne wyniki wyszukiwania i mniejsze zużycie zasobów serwera.
 • Rozbudowana obsługa znaczników w systemie Mac oraz opcjonalna obsługa wyszukiwania znaczników w systemie Windows
 • Reguły wykluczające indeksowanie plików zapewniająca pełną kontrolę nad plikami pomijanymi w wynikach wyszukiwania.
 • Możliwość konfiguracji limitów indeksowania zawartości plików w celu radykalnego zmniejszenia rozmiaru indeksu wyszukiwania.

Kluczowe funkcje

Łączność z udziałami przy pomocy protokołu AFP

Dzięki rozwiązaniu Acronis Files Connect komputery Mac mogą łączyć się i montować udziały plików na serwerach NAS i serwerach plików Windows jako natywne woluminy AFP, dzięki czemu ich użytkownicy mogą korzystać z natywnych narzędzi i aplikacji w celu uzyskiwania dostępu do serwerów i drukarek.

Przeszukiwanie treści plików przy pomocy Spotlight

Rozwiązanie Acronis Files Connect łączy usługę Spotlight z indeksem po stronie serwera, który płynnie integruje się z natywną usługą Windows Search lub wbudowaną funkcją Acronis Content Indexing. Funkcja Acronis Content Indexing pozwala na indeksowanie nazw plików i zawartości dowolnych udostępnionych folderów, w tym urządzeń z systemami innymi niż Windows i serwerów NAS.

Dostęp do plików na urządzeniach mobilnych

Zakres stosowania rozwiązania Acronis Files Connect nie jest ograniczony do komputerów Mac. Także użytkownicy urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android mogą cieszyć się intuicyjnym przeglądaniem, wyszukiwaniem, podglądem, edycją i automatyczną synchronizacją plików.

Tworzenie kopii zapasowych Time Machine na dyskach sieciowych

Rozwiązanie Acronis Files Connect umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych dokumentów na serwerach plików Windows lub NAS, a także wybiórcze przywracanie poprzednich wersji bezpośrednio z pulpitu, bez konieczności interwencji pracowników pomocy technicznej.

Funkcja Network Reshare i obsługa DFS

Dzięki funkcji Network Reshare klienci komputerów Mac mogą korzystać z udostępniania plików wykorzystując protokół AFP w celu połączenia się do jednego serwera Acronis Files Connect i uzyskując w ten sposób dostęp do plików i folderów znajdujących się na dodatkowych serwerach plików SMB i serwerach NAS, a także udziałach Distributed File System (DFS).

Obsługa zasad dotyczących nazw plików

Rozwiązanie Acronis Files Connect można skonfigurować w taki sposób, aby zwiększyć kompatybilność międzyplatformową, zapobiegając zapisywaniu, tworzeniu i zmianie nazw plików zawierających znaki Unicode długich ścieżek, które są problematyczne dla starszych aplikacji w systemie Windows.

Obsługa Active Directory

Dzięki rozwiązaniu Acronis Files Connect użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać ze swoich istniejących kont sieciowych i logowania opartego na protokole Kerberos, aby uzyskać dostęp do plików w sieci zgodnie z uprawnieniami Active Directory zmapowanymi do uprawnień komputerów Mac.