Cloud Manager

Czołowa platforma do zarządzania chmurami hybrydowymi Microsoft Hyper-V i Azure

Rozwiązania chmurowe trafiły do Mainstreamu

Rozwiązanie Acronis Cloud Manager zapewnia zaawansowane możliwości w zakresie monitorowania, zarządzania, migracji oraz usuwania awarii w środowiskach Microsoft Cloud niezależnie od ich rozmiaru czy struktury, obsługując zarówno jedno jak i wielo tenantowe konfiguracje chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych konfiguracji

W 2019 roku 50% wszystkich amerykańskich agencji rządowych [1] i 94% przedsiębiorstw aktywnie korzystało z rozwiązań chmurowych. 45% spośród przedsiębiorstw korzysta z chmury hybrydowej [2]

Źródła: [1] Gartner, [2] Flexera

Łatwe zarządzanie

Centralizacja kontroli nad dużymi, wielotenantowymi i zdecentralizowanymi środowiskami opartymi na chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Większa wydajność

Dynamiczna, proaktywna optymalizacja z automatycznym równoważeniem obciążenia na poziomie hosta, klastra i współdzielonej pamięci masowej.

Niższe koszty

Dynamiczna, proaktywna optymalizacja z automatycznym równoważeniem obciążenia na poziomie hosta, klastra i współdzielonej pamięci masowej.

Funkcjonalności

Zarządzanie bezagentowe

Szybkie, bezagentowe rozwiązanie o minimalnym zapotrzebowaniu na zasoby oznacza brak potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na maszynach wirtualnych.

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Ogranicz, które zasoby mogą być wyświetlane i jakie operacje mogą być wykonywane przez określonych użytkowników administatorów i tenanty.

Pełne zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych

Scentralizowane tworzenie, konfigurowanie, zarządzanie i utrzymywanie maszyn wirtualnych w środowiskach chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych.

Funkcjonalne restful apiZaawansowane

Automatyzuj zadania i wywołuj Acronis Cloud manager z innych narzędzi, służących do zarządzania – API daje dostęp do wszystkich funkcji rozwiązania Acronis.

Szukasz rozwiązania Acronis Manager Standard?

Acronis Manager Standard

Usprawnione monitorowanie środowisk Hyper-V, zarządzanie i planowanie, możliwe dzięki rozbudowanemu i łatwemu w użyciu interfejsowi graficznemu.

Acronis Manager Cloud

Zaawansowane monitorowanie, zarządzanie, migracja i odzyskiwanie środowisk Microsoft Cloud w konfiguracjach chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej.

Wypróbuj za darmo

30-dniowa wersja testowa