13 września 2022

Śródroczny raport firmy Acronis na temat cyberzagrożeń

Śródroczny raport firmy Acronis na temat cyberzagrożeń wskazuje, że oprogramowanie Ransomware jest największym zagrożeniem dla organizacji, a szkody do 2023 roku mogą przekroczyć 30 miliardów dolarów.

Przedstawione w raporcie ogólne dane dotyczące szkodliwego oprogramowania zostały zebrane w okresie od stycznia do czerwca niniejszego roku i odzwierciedlają zagrożenia atakujące punkty końcowe, które Acronis wykrył w ciągu tych sześciu miesięcy. Centra Operacyjne Ochrony Cybernetycznej firmy Acronis przygotowują raport co roku, aby zapewnić dogłębny przegląd trendów cyberzagrożeń, które śledzą eksperci firmy. Niepodważalne jest, że ransomware pozostaje zagrożeniem numer jeden dla dużych i średnich firm, w tym organizacji rządowych.

Sześć najważniejszych wskaźników z I połowy 2022 r.:

  • Krajami, w których najczęściej dochodziło do ataku złośliwego oprogramowania w II kwartale 2022 r. były USA, Niemcy i Brazylia.
  • Ponad 21 milionów URL zostało zablokowanych na punktach końcowych przez Acronis w II kwartale 2022 r., jest to 10% wzrost w porównaniu z I kwartałem.
  • 26,5% wszystkich otrzymanych wiadomości e-mail było spamem a 1% wiadomości zawierał złośliwe oprogramowanie lub linki do wyłudzania informacji.
  • Każda instancja złośliwego oprogramowania jest aktywna średnio przez 2,3 dni, a potem znika. 81% instancji odnotowano tylko jeden raz.
  • Gang ransomware o nazwie Conti w ciągu zaledwie 2 lat zarobił równowartość 2,7 mld USD w kryptowalucie. Według statystyk w styczniu 2022 r. ofiarami gangu padło 1000 użytkowników, a wpłaty okupu przekraczały 150 mln USD.
  • Szacuje się, że do 2023 r. globalne szkody spowodowane oprogramowaniem ransomware przekroczą 30 mld USD.

Dzisiejsze cyberzagrożenia stale ewoluują i wymykają się tradycyjnym środkom bezpieczeństwa. Organizacje wszystkich rozmiarów potrzebują holistycznego podejścia do cyberbezpieczeństwa, które integruje wszystko, od oprogramowania antywirusowego po zabezpieczenia poczty elektronicznej i możliwości oceny podatności. Cyberprzestępcy stają się zbyt wyrafinowani, a wyniki ataków zbyt tragiczne, aby pozostawić je jednowarstwowym podejściom i rozwiązaniom punktowym.

Candid Wüest,
wiceprezes Acronis ds. badań nad ochroną cybernetyczną

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem śródrocznym Acronis:

Pobierz raport

Więcej o rozwiązaniach Acronis.

Mateusz Bielas

Mateusz Bielas
product manager Acronis

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 53

Outsourcing bezpieczeństwa IT w Abonamencie

Sprawdź