25 listopada 2022

„Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli odzyskać dane bez angażowania dużych zasobów osobowych z naszej strony” - Case Study - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Gryfino to jedno z najbardziej wysuniętych na zachód miast Polski, za którym rozciąga się już tylko potężne rozlewisko Odry i zaczynają Niemcy. Stanowi swoisty pomost między Polską i Niemcami, bramę do środkowej i zachodniej Europy. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza sprawami ponad 20 tys. mieszkańców, a rozbudowany system informatyczny wymagał zabezpieczenia infrastruktury w postaci backupu. Zapytanie ofertowe w modelu abonamentowym zostało kompleksowo zrealizowane przez lokalną firmę IT Gryf, która dostarczyła nie tylko rozwiązania marki Acronis, ale również wsparcie techniczne, zarządzanie backupem i obsługę całego zlecenia.

Kraj: Polska
Sektor: Usług publicznych

PROBLEM:

Postępująca cyfryzacja w administracji publicznej i rosnąca ilość przetwarzanych danych powodują, że skutki ewentualnych przestojów spowodowanych awariami czy atakami hakerskimi stają się coraz bardziej dotkliwe. Urząd w Gryfinie poszukiwał rozwiązania, które pozwoli w razie jakiejkolwiek potrzeby przywrócić sprawność systemów IT, a jednocześnie nie będzie wymagało znacznego zaangażowania ze strony administratorów urzędu. Rozwiązanie z którego korzystano w urzędzie wcześniej, było skomplikowane w obsłudze, a producent nie zapewniał wsparcia w języku polskim. Z badań wśród przedsiębiorców wynika, że w przypadku ponad połowy z nich, nie udaje się odzyskać danych z kopii zapasowych, co najczęściej jest spowodowane nieregularnym monitorowaniem procesów backupu. Władze miasta chciały uniknąć podobnego problemu, dlatego zdecydowały się na outsourcing całego zadania.

ROZWIĄZANIE

Samo posiadanie backupu nie rozwiązuje problemu utraty danych. Aby tego uniknąć powinno się na bieżąco monitorować procesy zabezpieczania danych i wiedzieć jak je przywrócić. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie wybrał w tym celu lokalną firmę IT Gryf, która zapewniła nie tylko tworzenie kopii zapasowych, ale również regularne monitorowanie sytuacji i wsparcie techniczne.

Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam kompleksowo zabezpieczyć się oraz odzyskać dane w przypadku awarii lub ataku szyfrującego bez angażowania dużych zasobów osobowych z naszej strony. Zanim zdecydowaliśmy o wprowadzeniu konkretnego narzędzia, mieliśmy pewne obawy wobec modelu usługowego. Bardzo szybko okazało się, że outsourcing backupu jest niezwykle praktycznym, bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem. To model w którym sprawdzona na lokalnym rynku firma, dostarcza nie tylko produkt w postaci oprogramowania Acronis, które służy do wykonywania kopii bezpieczeństwa, ale również jego pełną obsługę

Administrator UMiG w Gryfinie

KORZYŚCI

Powierzenie wykonania kopii bezpieczeństwa i obsługi całego systemu backupu  firmie IT Gryf, pozwoliło uniknąć czasochłonnych operacji urzędowym administratorom IT, którzy mogą skupić się na innych zadaniach z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Acronis gwarantuje, że w krytycznej sytuacji kiedy urzędowe komputery ulegną uszkodzeniu, będzie możliwe odtworzenie ich zawartości w kilka minut, nawet w przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu. Poza backupem rozwiązanie posiada zdalny pulpit, dzięki któremu obsługujący system mogą w łatwy sposób połączyć się z dowolnym komputerem lub serwerem urzędu, co zdecydowanie przyspiesza pracę. Możliwość płatności w cyklach miesięcznych, pozwoliła Funduszowi uniknąć dużej, jednorazowej płatności za licencje.

W ramach usługi, poza backupem otrzymaliśmy również narzędzie zdalnego pulpitu, dzięki czemu mogliśmy zrezygnować z dotychczasowego, płatnego rozwiązania. Pan Tomasz Tabisz z IT Gryf pokazał nam również inne moduły dostępne w ramach usługi. Będziemy dobierać je jak tylko skończą się serwisy rozwiązań, które zakupiliśmy wcześniej. Kompleksowa usługa zapewniona przez IT Gryf pozwoli nam wygenerować spore oszczędności, które można przeznaczyć na zakup kolejnych modułów poprawiających nasze bezpieczeństwo

Administrator UMiG w Gryfinie
Mateusz Bielas

Mateusz Bielas
product manager Acronis

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 53

Outsourcing bezpieczeństwa IT w Abonamencie

Sprawdź