29 września 2022

„Bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ciągłość działania systemów teleinformatycznych ma dla nas kluczowe znaczenie" – Case Study – OPS w Gryfinie

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki i możliwości. Za jego misję można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców Gryfina i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jedną z podstawowych potrzeb Ośrodka z zakresu bezpieczeństwa systemów IT była poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie potrzebował również zabezpieczenia wszystkich komputerów od strony antywirusowej, w związku z czym zdecydował się wybrać rozwiązanie marki Acronis.

Kraj: Polska
Sektor: Usług publicznych

Problem:

Postępująca cyfryzacja instytucji publicznych w ostatnich latach spowodowała znaczący przyrost gromadzonych i przetwarzanych danych, co wpływa na większe ryzyko potencjalnych awarii, ale również na możliwe ataki ze strony internetowych przestępców.

Przyczyniło się to do konieczności zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT instytucji państwowych i samorządowych, ale również wymusiło tworzenie kopii zapasowych większej liczby urządzeń oraz danych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przeprowadził wewnętrzną analizę, w wyniku której zdecydował się na rozwiązania firmy Acronis.

Okazało się że dotychczasowe rozwiązania nie spełniają naszych oczekiwań, Korzystaliśmy z płatnych oraz testowych darmowych aplikacji kilku firm i żadna nie spełniała w 100% naszych oczekiwań. Posiadamy złożone środowisko gdzie wykorzystujemy dwa najpopularniejsze wirtualizatory serwerów i Acronis w obu przypadkach sprawdził się idealnie. Ponadto doceniamy panel zarządzający z którego mamy dostęp do większości naszej infrastruktury

Administrator OPS w Gryfinie

Rozwiązanie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zdecydował się zabezpieczyć swoje bazy danych, serwery w środowisku klastrowym oraz stacje robocze. Korzystamy z wbudowanej w Acronisa Replikacji maszyn wirtualnych. Wykorzystujemy również możliwości przechowywania kopii w różnych lokalizacjach. Na tych funkcjonalnościach głównie nam zależało.

Zabezpieczenie przed atakami ransomware faktycznie działa i udało nam się to już zweryfikować. Utrata dostępu do danych czy naszych systemów mogłaby sparaliżować pracę Ośrodka na długi czas. Antywirus i backup Acronis dają poczucie bezpieczeństwa, bo nawet w razie awarii zachowamy ciągłość działania

Administrator OPS w Gryfinie

Korzyści:

W jednostkach budżetowych dokładnie analizujemy konieczność i celowość wydawanych środków publicznych. Wdrażane rozwiązania muszę być „szyte na miarę”. Nie możemy sobie pozwolić na wydawanie środków, które tylko w pewnej części spełniałyby nasze oczekiwania. Acronis tu idealnie zgrał się z naszymi oczekiwaniami, dzięki możliwości wyboru i zakupu tylko potrzebnych modułów. Tym sposobem, każdy serwer i stacja robocza otrzymała indywidualny pakiet funkcjonalności, który zapewnił najwyższą ochronę w potrzebnym zakresie.

Mateusz Bielas

Mateusz Bielas
product manager Acronis

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
[email protected]
32 793 11 53

Outsourcing bezpieczeństwa IT w Abonamencie

Sprawdź